Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

NOTÍCIES

RSS
122.206 al·legacions presentades al Departament d'Educació

122.206 al·legacions presentades al Departament d'Educació

11 de febrer 2020

S’han registrat al Departament d’Educació les 121.604 al·legacions al projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, signades per pares i mares, personal treballador, representants de les titularitats de les escoles concertades i altres persones interessades a manifestar la seva veu. Aquest centenar de miler llarg de documents ha arribat amb el temps suficient per a poder ser comptabilitzat notarialment. Amb posterioritat, n’han arribat 602 més que també han estat presentats. En total, 122.206 al·legacions han estat recollides en cinc dies. Tenim constància que han estat encara més les al·legacions signades, que s’han presentat directament al registre dels Serveis Territorials o a les oficines gestores del Departament d’Educació. També s’han presentat per via telemàtica i d’altres han arribat fora de termini. Un termini que no ens ha ajudat i que ha suposat una activitat molt intensa

Un cop fet el lliurament de les al·legacions, l’escola concertada en conjunt ha fet arribar als mitjans una nota de premsa de la qual ja s’han fet ressò algunes publicacions. Més informació www.escolacristiana.org


La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona