Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

NOTÍCIES

RSS
L'infrafinançament de l'escola concertada

L'infrafinançament de l'escola concertada

5 de març 2021

Segons les dades extretes de l’informe “Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya”, de juliol de 2020, elaborat pel Síndic de Greuges amb la intervenció d’una comissió creada ad hoc en el marc del Pacte contra la segregació a Catalunya, l’infrafinançament de l’escola concertada queda més que demostrat i es fan necessàries les aportacions de les famílies per al seu sosteniment.

L’infrafinançament existeix en centres d’ambdues titularitats (pública i privada). La necessitat, doncs d’augmentar la despesa en educació afecta a tota la xarxa educativa, però mentre que el nivell d’infrafinançament públic d’una plaça pública és del 3%, el d’una plaça privada concertada és del 35%.

Així, la diferència de finançament pública/privada concertada, si comparem el cost real d’una plaça escolar amb el finançament públic que rep la diferència és més que evident.

A l’informe “Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya”, d’acord amb la informació facilitada pel Departament d’Educació i per les titularitats dels centres a través de l’Enquesta de quotes, la despesa pública en centres escolars en funció de la seva titularitat és:

A l’escola pública:

  • 4004.87 € per alumne a l’Educació Primària
  • 5.610.08 € per alumne a l’Educació Secundària Obligatòria

En el sector concertat la despesa pública per plaça escolar és:

  • 2784.41 € per alumne a l’Educació Primària
  • 4325.05 € per alumne a l’Educació Secundària Obligatòria

Aquestes dades ens expliquen com de necessàries són les aportacions de les famílies per garantir el funcionament ordinari dels centres.

Com podem veure a la infografia, amb les aportacions de les famílies es cobreix el 61% de les despeses de funcionament (personal d’administració i serveis, subministraments, manteniment i millora dels equipaments escolars...).

El suport de les famílies a l’escola concertada és el que fa possible l’existència de projectes educatius diversos que donen resposta a les diferents inquietuds i prioritats de les famílies, tot garantint el dret a triar l’educació de llurs fills i filles.

Des de l’escola agraïm aquest suport i ens comprometem, com sempre hem fet, a treure el màxim rendiment tant a les aportacions del Departament com de les que rebem de les famílies i que reverteixin íntegrament en la millora del projectes dels que són beneficiaris els vostres fills i filles.

El nostre projecte educatiu en 2minuts: https://youtu.be/9XoLrfop-8Q


La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona