Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

NOTÍCIES

RSS
El Departament d'Ensenyament opta per fraccionar els ajuts ordinaris a les escoles concertades que acullen alumnes amb necessitats educatives específiques

El Departament d'Ensenyament opta per fraccionar els ajuts ordinaris a les escoles concertades que acullen alumnes amb necessitats educatives específiques

17 d'octubre 2011

El Departament d’Ensenyament ha optat per fraccionar el pagament dels ajuts ordinaris per a les escoles concertades que acullen alumnes amb necessitats educatives específiques. Així, en els pròxims dies es farà pública la convocatòria del primer trimestre, que serà de 2,1 milions d’euros. Aquesta convocatòria prima les escoles situades en entorns socio-econòmicament desfavorits.

Aquests ajuts tenen per finalitat afavorir una escolarització equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives específiques. Així, la modificació de les bases permet afavorir més a les escoles amb més alumnes d’aquestes característiques. Fins ara s’atorgava una quantitat per alumne, independentment de l’entorn socio-econòmic on estava ubicat el centre. A partir de la nova convocatòria se subvencionarà a partir d’un mínim d’un 5% d’alumnes amb necessitats educatives especials i fins a un 20% o més en relació a tot l’alumnat. Aquesta mesura significa que les escoles concertades que més alumnes acullin amb aquestes característiques, més ajuts rebran.

 

Perquè un alumne sigui considerat amb necessitats educatives especials s’ha de determinar a través de les equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) que són els que marquen les necessitats educatives ja sigui per causes socio-econòmiques, físiques o de trastorns cognitius.

 


La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona