Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona compleix íntegrament amb la legislació estatal i europeu vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com tots els reglaments que en cada moment la desenvolupin.
Quan es demani de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o l'usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i de l'adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament. Les dades personals recollides només es tractaran i se cediran amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment expresso de l'usuari o client.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Identitat: La Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona.
Adreça postal: carrer Balmes, 78, primer pis. CP .: 08007-Barcelona.
Telèfon: 93 317 42 85.
Contacte Delegat Protecció de Dades: rgpd.fep@fep.cat

3. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
1. Si se'ns proporcionen dades pel tractament del seu perfil en possibles llocs de treball, es realitzarà una correcta gestió del servei sol·licitat i en aquest sentit, les dades que se'ns proporcionin seran tractades per:
a. Inscriure'l en la borsa de Currículum Vitae de la Fundació d'escoles Parroquials i comunicar les dades necessàries per optar a les ofertes d'ocupació que es puguin esdevenir.
b. Oferir la seva candidatura per a futurs i potencials llocs de treball.
c.Enviar ofertes i alertes d'ocupació. Tractar les dades curriculars, per comunicar les ofertes d'ocupació que s'adaptin millor al seu perfil. L'entrega d'aquestes dades no suposa cap garantia d'oferta de treball. Així mateix es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb la seguretat i protecció adequades.

4. TERTERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades serà d'un (1) any natural, així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Transcorregut aquest temps sense que n'hi hagi una renovació del seu consentiment s'efectuarà la seva supressió.

5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les teves dades rau en:
El compliment d'obligacions legals aplicables a la FEP, l'execució de la relació especificada i el consentiment de l'usuari en relació amb la finalitat indicada a l'apartat 3.

6. DESTINATARIS

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades personals seran tractades exclusivament pel Responsable de tractament i sota cap circumstància transferirà, cedirà o proveirà les Dades Personals a terceres persones.

7. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?
Segons el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d'abril, té dret a obtenir confirmació sobre si a Fundació d'Escoles Parroquials estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L'FEP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres a través dels enllaços habilitats que trobaràs en els correus electrònics i comunicacions rgpd.fep@fep.cat
Alternativament, també pots dirigir-te a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: carrer Balmes, 78, primer pis. C.P. 08007-Barcelona. Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona